tisdag 10 maj 2011

Evolutionsteorierna är inget annat än teorier

På Apg29 publicerades nyligen en rad notiser om evolutionsteorin, däribland en med samma titel som detta inlägg. Och titeln är iofs helt korrekt, evolutionsteorin är inget annat än en teori, varken mer, eller vad som är viktigare, mindre än så. Vad författaren till inlägget missat är vad en teori är, och syftet med detta blogginlägg är att förklara vad författaren missat här.

Vad är då en teori, i den vetenskapliga bemärkelsen? För att beskriva detta måste vi börja med att titta på den vetenskapliga begreppsvärlden i allmänhet. Det finns ett antal begrepp som leder fram till vad en teori är.

Två till synes närbesläktade begrepp är axiom och antagande. Antagande som företeelse skrev jag lite om i inlägget om Riksbankens pris till Alfred Nobels minne. Där skrev jag att det inom nationalekonomin används två typer av antaganden, de som endast gör det lättare att räkna och de som påverkar resultaten. Ett axiom är egentligen ett tredje typ av antagande, det krävs för att det över huvud taget ska gå att göra något från början. Axiomen är vanligast förekommande inom matematiken, men får därigenom viktiga implikationer på i stort sett alla vetenskaper som använder kvantitativa metoder. Dock påverkas inte alla teorier i någon extremt stor omfattning av axiomsystemets utformning. När det gäller antaganden i allmänhet gäller det som jag nämnde i mitt tidigare inlägg att göra analyser av vad som händer om man ändrar på något antagande, elelr släpper det helt.

Två andra viktiga begrepp inom vetenskaplen är problemställning och hypotes. Problemställningen är ofta grundidén till vad man försöker undersöka, och det är utifrån den man utformar den hypotes som ska undersökas. Hypotesen är en form av problemställning som går att testa med vetenskaplig metod.

Vi fortsätter nu med orden bevis och evidens. Skeptikerpodden gick igenom dessa begrepp på ett ypperligt sätt, kommer dock inte ihåg längre i vilket avsnitt. Den huvudsakliga skillnaden ligger i att bevis är något som utan några som helst tvivel kan slås fast som sant eller falskt, medan evidens är starka tecken som tyder på att den testbara hypotesen antingen är sann eller falsk.

För att något som ska räknas som en teori, i vetenskaplig bemärkelse, måste det finnas gott om evidens, från flera olika håll. Inom naturvetenskapen ska en studie vara replikerbar (den ska gå att göra om med samma metod och samma förutsättningar av andra forskare), så studiens resulat kan kontrolleras ordentligt.

När det gäller evoltionsteorin finns extremt gott om evidens, och det är en väl underbyggd teori, och inget annat. Om vi istället lite snabbt tittar på kreationismen så har de ännu inte lämnat problemställningsstadiet. Själv anser jag en väl underbyggd och undersökt vetenskaplig teori framför något som inte ens formulerat en testbar hypotes.

Avslutningsvis vill jag bara korrigera ett av kreationisternas favoritargument: "Världen är alldeles för komplex för att ha kunnat designas, den måste ha utvecklats genom årmiljarderna.".

måndag 9 maj 2011

Frälsningsarmén respekterar inte människovärdet

För mig som icketroende finns det en sak som är oerhört viktigt, det är människovärdet. Alla människor är lika mycket värda, oavsett kön, religion, sexualitet, hudfärg, skostorlek eller någon annan egenskap. Respekt för dina medmänniskor är något oerhört centralt, inte för att brist på respekt straffas efter döden (det gör det ju inte), utan för att brist på respekt är fel i sig själv.

Igår gick kalla faktas program om frälsningsarmén, men tyvärr missade jag programmet. Det skrivs dock en del om det i tidningarna, bland annat aftonbladet, svenskan, expressen och DN. Christer Åberg på apg29 skrev följande

Detta är en helt fantastisk rubrik som SvD har: "Kårledare höll bön mot homosexualitet". Precis som om detta skulle vara det mest hemska och fruktansvärda som kan ske.

Nej, det är kanske inte det hemskaste och mest fruktansvärda jag läst. Men det är ett tydligt exempel på att frälsningsarmén inte respekterar människovärdet. Och avsaknad av denna respekt kan ju knappast ses som något positivt. Men det blir ännu bättre
Frälsningsarmén behöver inte vara rädda. Normalt folk kommer att ha fortsatt stort förtroende för dem, så Kalla faktas förföljelse- och hatprogram mot kristna på TV i kväll kommer inte att kunna ändra på det.
Förföljelse och hatprogram? Nu har jag iofs inte sett programmet, men är det inte mediernas skyldighet att rapportera om organisationer som på ett så grundläggande sätt visar att de har en värdegrund som inte hör hemma i ett civiliserat land som Sverige? Nej, jag tror snarare att "normalt folk" kommer få upp ögonen för att frälsningsarmén (och säkerligen andra religiösa organisationer) har minst sagt problematiska värderingar.

Kyrkominister Stefan Attefall ska enligt aftonbladet ha sagt följande till kalla fakta:
Alla religiösa samfund har säkerligen åsikter och livsstilskrav som du och jag kanske inte håller med om. Men att recensera samfunds teologiska åsikter, ja, då kan vi inte ha något stöd alls över huvudtaget.
RFSLs förbundsordförande Ulrika Westerlund sa följande till Expressen:
Vi tycker självklart inte att religiös tro kan legitimera homofobi. Det gäller även Frälsningsarmén.
Och till TV4-nyheterna gav hon följande uttalande:
Man kan inte förbjuda människor att tro, men man kan fundera på om staten ska stödja det.
Jag tycker att Stefan Attefalls respektive Ulrika Westerlunds uttalanden är intressanta. Är det statens sak att stödja verksamhet som undergräver befolkningens respekt för andra människor? Jag tycker inte att det är det.