torsdag 1 augusti 2013

Jag är uppvuxen med okristna värderingar

En sak jag ofta får höra från kamrater är att de är uppvuxna med kristna värderingar. Själv är jag uppvuxen med synnerligen okristna värderingar. Till att börja med är det fel att slå barn, oavsett vad dessa har gjort. Det har i Sverige varit lagligt ända fram till 1979. Att det blev förbjudet har inget med kristna värderingar att göra, tvärtom. Se tex Ordpsråksboken 29:17
Tukta din son, så gör han dig nöjd och fyller dig med välbehag.
Jag är också mot all form av sexuella trakasserier, se tex  2 Mosebok 22:16
Om någon förför en flicka som inte är trolovad och ligger med henne, skall han betala brudpriset och ta henne till hustru.
Jag anser också att män och kvinnor ska ha samma rättigheter (och skyldigheter), och oavstt kön är alla människor lika mycket värda. se tex 1:a korintierbrevet 14:33-35
Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom överallt i de heligas församlingar skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna: de har inte lov att tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Om de vill ha reda på något skall de fråga sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomsten.
Eller varför inte Efesierbrevet 5:22-24
 Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. Ty en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är kyrkans huvud – han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män.
Att diskriminera någon för sin sexuella läggning är helt fel, se tex 3 Mosebok 20:13
Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen.
En invändning man kan få mot detta är att kyrkan utvecklat sig. Tex i en krönika i GP, "Tro på vad du vill", där tesen görs att "(vissa) humanister" kritiserar de som vill omtolka sin religion i en progressiv riktining. Jag anser mig själv ha en humanistisk livsåskådning, och i den ingår att människor har rätt både till sin religion, men också till sin avsaknad av religion. Folk får tro att storken kommer med barn om de vill, jag har inga problem med det. De får tycka att de tycker att de värderingar jag tagit upp att jag är uppväxt med är kristna för dem. Det har jag inget problem med i sig, men, jag tycker också att man måste vara väl medveten om att orsaken att jag har mina värderingar är att samhället utvecklats bort från det som tidigare var kristna värderingar, och allt eftersom har den svenska kristenheten anpassat sig efter samhällets utveckling. Det är trots kristendomen, inte tack vare den som jag har de värderingar jag har.
Nu till vad jag har problem med när det gäller kristna som anser sig tolka kristendomen mer progressivt. Det är de individer som samtidigt anser att den här nya progressiva tolkningen ska ligga till grund för de lagar som styr landet, och invånarna i det. Oavsett om de tror på dessa föreställningar eller inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar