torsdag 1 augusti 2013

Jag är uppvuxen med okristna värderingar

En sak jag ofta får höra från kamrater är att de är uppvuxna med kristna värderingar. Själv är jag uppvuxen med synnerligen okristna värderingar. Till att börja med är det fel att slå barn, oavsett vad dessa har gjort. Det har i Sverige varit lagligt ända fram till 1979. Att det blev förbjudet har inget med kristna värderingar att göra, tvärtom. Se tex Ordpsråksboken 29:17
Tukta din son, så gör han dig nöjd och fyller dig med välbehag.
Jag är också mot all form av sexuella trakasserier, se tex  2 Mosebok 22:16
Om någon förför en flicka som inte är trolovad och ligger med henne, skall han betala brudpriset och ta henne till hustru.
Jag anser också att män och kvinnor ska ha samma rättigheter (och skyldigheter), och oavstt kön är alla människor lika mycket värda. se tex 1:a korintierbrevet 14:33-35
Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom överallt i de heligas församlingar skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna: de har inte lov att tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Om de vill ha reda på något skall de fråga sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomsten.
Eller varför inte Efesierbrevet 5:22-24
 Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. Ty en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är kyrkans huvud – han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män.
Att diskriminera någon för sin sexuella läggning är helt fel, se tex 3 Mosebok 20:13
Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen.
En invändning man kan få mot detta är att kyrkan utvecklat sig. Tex i en krönika i GP, "Tro på vad du vill", där tesen görs att "(vissa) humanister" kritiserar de som vill omtolka sin religion i en progressiv riktining. Jag anser mig själv ha en humanistisk livsåskådning, och i den ingår att människor har rätt både till sin religion, men också till sin avsaknad av religion. Folk får tro att storken kommer med barn om de vill, jag har inga problem med det. De får tycka att de tycker att de värderingar jag tagit upp att jag är uppväxt med är kristna för dem. Det har jag inget problem med i sig, men, jag tycker också att man måste vara väl medveten om att orsaken att jag har mina värderingar är att samhället utvecklats bort från det som tidigare var kristna värderingar, och allt eftersom har den svenska kristenheten anpassat sig efter samhällets utveckling. Det är trots kristendomen, inte tack vare den som jag har de värderingar jag har.
Nu till vad jag har problem med när det gäller kristna som anser sig tolka kristendomen mer progressivt. Det är de individer som samtidigt anser att den här nya progressiva tolkningen ska ligga till grund för de lagar som styr landet, och invånarna i det. Oavsett om de tror på dessa föreställningar eller inte.

tisdag 9 april 2013

Kristen moral, vad är det?

Vad är egentligen kristen moral? Det är ingen fråga man kan svara på i ett blogginlägg, men några funderingar i ämnet kan jag i alla fall kosta på mig. I grund är det i alla fall att du ska leva efter de lagar och regler som är beskrivna, både de i gamla och nya testamentet. Vissa regler har åldrats bättre än andra, tex "Du skall icke döda". Det finns däremot en hel del lagar och regler inom kristendomen som är allt annat än god moral enligt moderna synsätt. Jag kommer här koncentrera på dem. Dessutom har jag redan skrivit om 10 guds bud, så dem lämnar jag därhän.
I gamla testamentet (3 Mos 25:44) står bland annat:
Om du vill ha en slav eller slavinna, kan du köpa en sådan av folken omkring dig.
Nu går det kanske att invända att detta inte är en lag om att du ska ha slavar, men det är i vilket fall en tydlig fingervisning på vad den kristna moralen säger om slaveri.
Vad säger då bibeln om att arbeta på vilodagen? Enligt 4 Mos 15:32-36
När israeliterna var i öknen ertappades en man med att samla ved på sabbatsdagen. De som kom på honom med detta förde honom inför Mose och Aron och hela menigheten. Mannen sattes i förvar eftersom de inte hade fått något besked om vad som skulle göras med honom.Herren sade till Mose:Mannen skall straffas med döden. Hela menigheten skall stena honom utanför lägret.Menigheten förde honom utanför lägret och stenade honom till döds, så som Herren hade befallt Mose. 
Vi ska alltså ha dödsstraff för att arbeta på söndagar enligt kristen moral. Var ligger rim och reson i det? Och synen på homosexualitet då (3 Mos 20:13)
Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort sig skyldiga till något avskyvärt. De ska straffas med döden, skulden för deras död är deras egen.
 Att göra saker som ingen annan skadas av (och i fallet med att arbeta på sabbatsdagen till och med kan gynna andra) ska alltså straffas med döden, igen och igen.
Om vi förflyttar oss till reglerna om mat (5 Mos 14:3-20) så står där vilka djur som är rena, och vilka som är orena och därför inte får ätas. Tex står det i vers 8 att
samt svinet, ty det har visserligen helt kluvna klövar men idisslar inte, det skall vara orent för er. Av deras kött får ni inte äta, och deras döda kroppar får ni inte vidröra.
Alltså det ingår i de kristna reglerna att inte äta gris. Och på en av de stora "kristna" högtiderna så äts det skinka, känns inte det konstigt?
Nu kommer protesterna. "Jesus kom och rättade till felen från gamla testamentet, se tex Mark 7:18-19"
Han svarade: ”Har ni också svårt att fatta? Förstår ni inte att inget av det som kommer in i en människa utifrån kan göra henne oren? Ty det går inte in i hjärtat utan i magen och kommer sedan ut på avträdet.” Därmed förklarade han all föda ren.
Jaha! Det är så ni menar. Vad bra. Men, så då hade jesus fel i bergspredikan (Mat 5:17-20)?
Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket.
Antingen är det fel i bergspredikan eller i avsnittet om att förklara maten ren. Båda kan inte stämma. Det här är tack och lov inte de värderingar som det svenska samhället vilar på, men det är kristna värderingar och kristen moral.
Jag vill rikta ett stort tack till ateistbibeln.se som är till stor hjälp när det gäller att leta bibelcitat.