onsdag 28 november 2012

Är mössa i riksdagen respektlöst?

Det finns mycket att uppröras över här i världen. En del på goda grunder, i andra fall bara för att det ska vara på etymologi visst sätt. I Jönköpingskuriren upprörs den tidigare riksdagsmannen Blivit Törner över att en kvinna satt med mössa på sig i riksdagssalen. Hon hade synts i bild en hel del under en riksdagsutfrågning.

Ändå sedan jag var liten här jag fått lära mig att det är fult, oartigt eller till och med respektlöst att ha mössa på sig inomhus. Själv tycker jag bara att det är obekvämt, då jag blir så varm om huvudet. Men varför uppröras över att ändra här det?

Kan någon på ett enkelt, sakligt och objektivt sätt förklara för mig varför det är respektlöst?  I kommentarsfältet jämfördes det med att ha fötterna på bordet när man fikar. Det är en liknelse jag inte alls kan förstå, fötterna på bordet är ju uppenbart hygieniskt för alla inblandade i fikat, medan mössan inte har någon sådan koppling. Handlar det måhända bara om tradition?

tisdag 27 november 2012

Könsneutrala leksakstidningar, rätt eller galet?

Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Resumé rapporterar idag om reaktionerna på att BR och Toys'r'us iår skickar ut leksakskataloger med pojkar som leker med dockor, strycker och dammsuger tillsammans med tjejerna. Tjejerna är också med och leker med leksaksvapen. Reaktionerna har varit kraftiga och negativa från olika håll runt om i världen. Det har kallats hjärntvätt, indoktrinering, manshat och "så politiskt korrekt att jag mår illa". Men är det verkligen så farligt att leksakskatalogerna visar att pojkar kan leka med dockor och tjejer med pistoler och bilar?

Det handlar definitivt inget om hjärntvätt eller indoktrinering. När det gäller barn, så ska de väl få leka med det som de gillar, inte det som vuxna bestämmer. Min 2:årige son lekte med dockor hos sin kusin, och han tyckte så mycket om det att han ville ha en egen. Att en pojke leker med dockor leder inte till några förvirrade könsroller. Att en tjej leker med bilar är inte hjärntvätt. Barn har rätt att själv välja leksaker (så länge det inte är farliga saker så klart), utan inblandning från vuxenvärlden. Vi är alla individer, och har rätt att få vara olika. Det handlar inte om politisk korrekthet. Jag lekte själv med dockor, bilar, Märklintåg och lagade mat när jag var liten. Jag älskar fortfarande att laga mat.

Tidigare har det kommit protester mot leksakskataloger som jobbat på att cementera könsroller, nu kommer protester mot leksakskataloger där båda könen gör allt. Själv tycker jag det viktigaste är att barn får vara barn i första hand, hur leksakskatalogerna ser ut i form av könsroller är inte ett problem i sig. Tycker protesterna är ungefär lika löjliga i båda fall. För att svara på frågan i rubriken, det är rätt att ha könsneutrala leksakstidningar. Men om ett företag inte vill ha könsneutrala leksakstidningar är det också rätt. De som protesterar mot utseendet är de som gör något galet, både iår och tidigare år.

Det svenska samhället vilar på kristna värderingar, eller?

Det sägs ibland att det svenska samhället bygger på kristna värderingar. Ett av argumenten för detta som jag ofta får höra är att våra lagar och regler bygger på 10 guds bud. Nu är ju tio guds bud del av såväl islam som judendom, men låt oss bortse från det en stund. Jag börjar istället med att analysera hur mycket våra lagar bygger på dessa 10 regler. Jag använder mig nu av den senaste bibelöversättningen från 2000, och plockar bibelorden från 2:a moseboken kap 20.Siffran framför citaten är versnummer:
3) Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
I Sverige råder religionsfrihet. Det är inte olagligt för någon att tillbedja flera gudar om hen så önskar (annat än för kungafamiljen, men det är en annan historia).
4-6) Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud.
Inte traditionellt ett av budorden. Men här finns samma förbud mot avbildningar som de som gör att  muslimer ogillar avbildningar av profeten Mohammed. Så om man hårddrar det handlar detta avbildningsförbund i grunden om kristna värderingar. Inget i våra lagar påminner om detta stycke.
7) Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
 Finns inget i våra lagtexter om detta.
8-11) Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag.
Visst, det är många som är lediga på söndagar, men något straff för att arbeta på söndagen finns inte. Det är fullt tillåtet att arbeta med vad som helst (som är lagligt övriga dagar) även på söndagar. Det finns de som vill hålla affärerna stängda på söndagar, men det handlar inte om gud utan om att minska överkonsumtionen.
12) Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.
Idag är det väl snarast tvärtom, dvs du ska visa aktning för dina barn. Visst bör man ta hand om och visa aktning för sina föräldrar, men skulle det vara något kristet?
13) Du skall inte dräpa.
Wow! Ett budord som faktiskt återfinns i våra lagtexter. Men om någon tror att det inte var förbjudet att slå ihjäl folk hur som helst innan 10 guds bud är det väldigt naivt. Så, nej, det handlar inte om "kristna" värderingar utan går mycket längre tillbaka än så.
14) Du skall inte begå äktenskapsbrott.
Ytterligare ett budord som inte längre har någon motsvarighet i svensk lag.
15) Du skall inte stjäla.
Det andra budordet som finns i svensk lag, men återigen något som knappast budorden var först att införa.
16) Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
Det här tolkar jag som att det är förbjudet att förtala folk. Enligt Wikipedia säger Luthers lilla katekes följande om detta bibelord:
Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke beljuga, förråda, baktala eller illa berykta vår nästa, utan urskulda honom, tänka och tala väl om honom och tyda allt till det bästa.
Så, ja, förtal är förbjudet, vilket stämmer överrens med det åttonde budordet.
Det nionde och tionde budordet behandlar jag i ett svep, då de är en vers i bibeln.
17) Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.
 De här bibelorden tänkte jag att det lät som tankebrott, tills jag läste tolkningen ur Luthers katekes.
Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke listigt stå efter vår nästas arv eller hus eller under sken av lag och rätt tillägna oss det, utan äro honom behjälpliga, att han må behålla det som hör honom till.
Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke draga, locka eller tubba ifrån vår nästa hans hustru eller tjänstefolk, utan förmana och tillhålla dem att bliva kvar och troget göra vad deras plikt fordrar.
Så, att försöka manipulera någon till att skriva in dig i dess testamente är olagligt enligt det nionde budordet. Då tjänare inte riktigt är tillämpligt idag gäller det tionde budordet framför allt att det är förbjudet att  "sno" någon annans hustru. Något som inte är olagligt i Sverige, så länge det inte är fråga om människorov, men det är ju inte det den här texten handlar om.

Så, tre av tio budord har motsvarigheter i svensk lagtext, varav minst två härrör från äldre tid än budorden. Budorden är dessutom inte specifikt kristna, utan ingår även i judendom och islam. Att utgå från budorden för att säga att vårt svenska samhälle bygger på kristna värderingar saknar grund.

Nu har det här blogginlägget blivit så långt att jag kapar här, jag får försöka komma med en fortsättning gällande om svenska samhället och kristna värderingar.

måndag 26 november 2012

Advent utan gud, fortsättningen

Jag skrev igår ett blogginlägg om att skolavslutningar ska vara utan kyrklig inblandning, även om den får hållas i kyrkan. Idag läste jag ett inlägg från Anders Hesselbom på Humanistbloggen, där han länkar ett twitterflöde med Jimmie Åkessons (SD) pressekreterare Linus Bylund. I det twitterflödet skriver Linus att det är historielöst och oförskämt att kräva att vi inte har skolavslutningar med religiöst innehåll. Linus menar att vi är genomsyrade av kristna värderingar.

Så tack vare en religion som i sin huvudskrift uttrycker starkt böghat och massor av kvinnoförtryck är det som gjort att vi i Sverige har kommit såpass långt som vi ändå gjort i jämställdhetsarbetet. Visst, det är oerhört långt kvar, men jag tycker ändå det här visar på att det är trots kristendomen, inte tack vare den, som vi har kommit så långt i den moraliska utvecklingen som vi har gjort.

Dessutom är det så att enligt grundlagen, närmare bestämt Regeringsformen 2:a kapitlet 2:a paragrafen, är olagligt av det allmänna (tex en kommunal skola) att tvinga någon att närvara vid en sammankomst med ett trossamfund. Om en präst deltar i skolavslutningen med bön eller liknande är detta alltså ett grundlagsbrott, inte bara ett brott mot skollagen. Tack till Camilla Grepe, som påpekade detta i kommentarsfältet till Anders blogginlägg.

Nej du Linus, det är inte historielöst och oförskämt att kräva skolavslutningar utan religiöst innehåll, snarare är det tvärtom. Det är du som är historielös och oförskämt som kräver skolavslutningar i en lokal som företräder en av historiens största förtryckare, bibeln.

söndag 25 november 2012

Advent utan gud

Sveriges Television rapporterar att skolan får samlas i kyrkan vid advent, men utan att ha religiösa inslag. Anna Ekström från skolverket säger att det under tid då det är skolplikt inte får finnas inslag av religionsutövning. Till religionsutövning räknar hon upp trosbekännelse, predikan, bön och välsignelse. Detta låter i mina öron väldigt rimligt, då vidskepelse inte bör tas upp i denna form under skoltid. Visst bör religion beskrivas och diskuteras under skoltid, men då med verkligheten som utgångspunkt och inte sagoböckerna.

Ärkebiskop Anders Weiryd säger i en TV-intervju att "då kan vi ju inte ens berätta eller sjunga", och nej, det kan ni inte. Det är kanske just den beskrivningen som jag ser som problemet, "berätta". Om prästen säger att han ska "berätta sagan om jesus", istället för att "berätta om jesus" så skulle jag ha mindre problem med det.

Sedan är ju frågan varför skolavslutningar och liknande ska vara i kyrkan. En del säger att det är en vacker lokal. Jag anser att det är helt felaktigt. Att titta på en tokig snickare upphängd på ett avrättningsredskap är knappast vackert, snarare makabert. Och ett hus som är uppbyggt till en "gud" som sysslar med folkmord, böghat och kvinnoförtryck. Nej, det finns förmodligen mer passande lokaler på de flesta ställen.

fredag 23 november 2012

Homeopaternas snurriga prat om Radio Houdi

Dagens Homeopati har det skrivits ett inlägg om det senaste avsnittet av Radio Houdi. Inlägget är egentligen så snurrigt att det knappast förtjänar ett omnämnande, men jag kan ändå inte låta bli att skriva.

Det hela grundar sig i en fråga som kom in till Radio Houdi från Leif Lundberg som lyder såhär:
Vad tror ni om "Marina Szöges vill att jag ska tala om för henne hur hypotesen som visar att homeopati inte fungerar ser ut ... :-/" från @kerstinasplund på twitter
Till att börja med är ju frågan rätt så felställd "hypotesen som visar att homeopati inte fungerar". Det är rätt tydligt att den som krävt detta inte har den blekaste aning om vad en hypotes är för något. En hypotes kan aldrig visa någonting alls, men med hjälp av observationer om verkligheten så kan en hypotes bevisas eller förkastas. I vetenskap ställer man vanligen upp två motsättande hypoteser (det går att jobba med fler, men det vanligaste och enklaste att förklara är två). Nollhypotesen brukar då vara att det inte finns något samband, gällande det man studerar. I fallet homeopati skulle nollhypotesen vara att det inte finns något samband mellan homeopati och tillfrisknande. Mot denna hypotes ställs alternativhypotesen att det finns ett samband. Om man kan visa att det finns ett samband kallas detta att nollhypotesen förkastas.

Det har gjorts åtskilliga studier av homeopati. Inte minst har den homeopatiutbildade, och nu pensionerade, professorn i komplementär medicin vid Peninsula Medical School, som är knuten till University of Exeter varit aktiv. Han har även författat "Trick or Treatment", eller på svenska "Salvekvick och kvacksalveri" tillsammans med Simon Singh, som jag tidigare recenserat här på bloggen. Vad som är gemensamt för huvuddelen för dessa studier är att det inte går att förkasta nollhypotesen, dvs det finns inget stöd för att homeopati fungerar och har någon effekt utöver placebo.

Nu ska jag ge några kommentarer till vad som skrivits på dagens homeopati:
Notera här att Huodi erkänner att de inte kan bevisa påståendet att homeopati inte fungerar.
Visst, det går inte att bevisa att homeopati inte har någon som helst effekt. Det som däremot är bevisat är att det inte har någon effekt som är så stor att den gör skillnad i det stora hela.
Här erkänner Huodi indirekt att homeopati fungerar på hundar.
Ja, Houdi erkännder att homeopati fungerar på hundar, precis på samma sätt som allt annat hundgodis fungerar på att få hunden att känna sig bättre. Varken mer eller mindre.
Eftersom skeptiker inte bara arbetar med att argumentera sönder, för dem förhatliga ämnen, utan de har också som teknik att skandalisera och förminska motståndaren, så tar man också upp min åsikt om Chemtrails (guilt by association). Jag lämnar chemtrails-diskussionen därhän, var och en kan gå in på Radio Houdi och själv lyssna, men jag kan tillägga att Houdi och Anders verkar vara lika okunniga om chemtrails som de är om homeopati.
Här missar Marina målet fullständigt med vad en skeptiker är och gör. Skulle snarast påstå att hon gör självmål. En skeptiker förhåller sig till den evidens vi har om verkligheten. Skeptiker, liksom andra personer, gillar sällan att ha fel, men har inget problem med att ha fel. Om jag haft fel i en diskussion och blivit motbevisad innebär det att jag lärt mig något nytt. Det händer kanske inte varje dag, men i alla fall flera gånger i veckan och är alltid lika spännande. Johns och Anders retorik handlar inte om att minska motståndaren, det handlar om att beskriva ämnet. De diskuterar sakfrågan på ett mycket bra sätt utan att göra personliga påhopp. De har en rak och tydlig retorik, istället för att försöka slingra sig runt saker när det inte finns några bevis.

Att de tog upp chemtrails kan möjligen ses som lite fult. Eftersom chemtrails är en så galen konspirationsteori att jag inte kan förstå hur någon skulle kunna tro på den, så lägger det ett löjets skimmer över den som tror på det. Att ta upp chemtrails-spåret gör då att förtroendet för Marina minskar ytterligare och tillför inget i sak om homeopati.

onsdag 21 november 2012

Sverigedemokrater, dra till Nordkorea

Jag älskar Sverige. Jag är stolt över att vara svensk. Jag är stolt över vad som är svenskt. Vad är då att vara svensk? Vad är svenskt? Tja, förutom knäckebröd, köttbullar och smörgåsbord så är det svenskaste jag vet den vilja vi har att hjälpa till och den medkänsla vi visar för våra medmänniskor. Det spelar ingen roll om det är en ateist, en muslim, en jude, en shintoist eller någon annan religös föreställning. I Sverige ska alla behandlas lika, det är svenskt.

Jag brukar sällan ha mycket till övers för Expressen, men de senaste veckorna har de visat att de har journalister av hög klass på tidningen. Deras rapportering gällande Sverigedemokraterna har varit lysande. Jag gillar inte att kalla folk idioter, men hur i helvete kan någon vara så korkad att man vill rösta på ett parti som har en människosyn som inte hör hemma i ett modernt demokratiskt samhälle? Ni som vill rösta på Sverigedemokraterna, istället för att förstöra för oss som älskar det här landet kan ni flytta till ett land som delar era demokratiska värderingar, Nordkorea och Burma ligger väl närmast till hands. Om det inte duger kan ni dra åt h-vete.

Bäst tycker jag Magnus Betnér sammanfattat det hela i sin youtubekanal.

fredag 10 augusti 2012

Podcasttips: Mellan svart och vitt

Nu är det ungefär ett år sedan jag postade något här på bloggen, men jag kännde att denna relativt nya (13 avsnitt är de uppe i) förtjänar en kommentar. Mellan svart och vitt är en podcast med en tvivlande kristen och en humanist som utmärkt programledarpar. Efter en lite trevande inledning, där de trots allt varit riktigt bra för att vara oerfarna på podcastarenan har det nu tagit sig rejält och mina favoritavsnitt är de där de har gäster. Jag är väldigt imponerad över hur pass bra man lyckats på den fronten och diskussionen mellan Jakob Ståhle, webmaster för ateistbibeln (en riktigt bra sajt som rekomenderas varmt), och pastor Stanley Sjöberg var väldigt intressant. Även i senaste avsnittet var en riktigt trevlig diskussion, den här gången mellan Johannes Axelsson, som driver Newtonbloggen, och den i poddvärlden så kände Anders Hesselbom, en av grundarna i skeptikerpodden och bisittare i den underbara Radio Houdi.

Det märks att Stanley Sjöberg är en riktig debatträv, och trots att hans argument inte alltid höll, framförde han dem på ett sätt så "nybörjaren" Jakob hamnade lite i underläge. Samtalet håller dock en mycket trevlig nivå.

När det kommer till samtalet mellan Johanes Axelsson och Anders Hesselbom måste jag säga att jag är extremt imponerad över Anders Hesselboms sätt att argumentera. Gång på gång kommer Johannes med grundlösa påståenden och väljer att strunta i Anders argument, eller säga att han inte accepterar dem. Johannes försöker också säga att ateism är en religion, eller i alla fall en livsåskådning. Ateister kan ha många olika livsåskådningar, det är i sig inte en livsåskådning. Inte mer än mauaindianernas religion och kristendom är samma livsåskådning.

Men som sagt, ladda hem Mellan svart och vitt till din telefon/mp3-spelare/dator och lyssna på den. Bra programledare, och lysande gäster i de avsnitt där de har gäster.