tisdag 10 maj 2011

Evolutionsteorierna är inget annat än teorier

På Apg29 publicerades nyligen en rad notiser om evolutionsteorin, däribland en med samma titel som detta inlägg. Och titeln är iofs helt korrekt, evolutionsteorin är inget annat än en teori, varken mer, eller vad som är viktigare, mindre än så. Vad författaren till inlägget missat är vad en teori är, och syftet med detta blogginlägg är att förklara vad författaren missat här.

Vad är då en teori, i den vetenskapliga bemärkelsen? För att beskriva detta måste vi börja med att titta på den vetenskapliga begreppsvärlden i allmänhet. Det finns ett antal begrepp som leder fram till vad en teori är.

Två till synes närbesläktade begrepp är axiom och antagande. Antagande som företeelse skrev jag lite om i inlägget om Riksbankens pris till Alfred Nobels minne. Där skrev jag att det inom nationalekonomin används två typer av antaganden, de som endast gör det lättare att räkna och de som påverkar resultaten. Ett axiom är egentligen ett tredje typ av antagande, det krävs för att det över huvud taget ska gå att göra något från början. Axiomen är vanligast förekommande inom matematiken, men får därigenom viktiga implikationer på i stort sett alla vetenskaper som använder kvantitativa metoder. Dock påverkas inte alla teorier i någon extremt stor omfattning av axiomsystemets utformning. När det gäller antaganden i allmänhet gäller det som jag nämnde i mitt tidigare inlägg att göra analyser av vad som händer om man ändrar på något antagande, elelr släpper det helt.

Två andra viktiga begrepp inom vetenskaplen är problemställning och hypotes. Problemställningen är ofta grundidén till vad man försöker undersöka, och det är utifrån den man utformar den hypotes som ska undersökas. Hypotesen är en form av problemställning som går att testa med vetenskaplig metod.

Vi fortsätter nu med orden bevis och evidens. Skeptikerpodden gick igenom dessa begrepp på ett ypperligt sätt, kommer dock inte ihåg längre i vilket avsnitt. Den huvudsakliga skillnaden ligger i att bevis är något som utan några som helst tvivel kan slås fast som sant eller falskt, medan evidens är starka tecken som tyder på att den testbara hypotesen antingen är sann eller falsk.

För att något som ska räknas som en teori, i vetenskaplig bemärkelse, måste det finnas gott om evidens, från flera olika håll. Inom naturvetenskapen ska en studie vara replikerbar (den ska gå att göra om med samma metod och samma förutsättningar av andra forskare), så studiens resulat kan kontrolleras ordentligt.

När det gäller evoltionsteorin finns extremt gott om evidens, och det är en väl underbyggd teori, och inget annat. Om vi istället lite snabbt tittar på kreationismen så har de ännu inte lämnat problemställningsstadiet. Själv anser jag en väl underbyggd och undersökt vetenskaplig teori framför något som inte ens formulerat en testbar hypotes.

Avslutningsvis vill jag bara korrigera ett av kreationisternas favoritargument: "Världen är alldeles för komplex för att ha kunnat designas, den måste ha utvecklats genom årmiljarderna.".

1 kommentar: