onsdag 8 juni 2011

Böter för fortkörning, på cykel

I både Aftonbladet, SvD och DN rapporteras idag om att en 17-åring fått böter för att ha cyklat för fort, 58 km/h. På Aftonbladet har reaktionerna varit blandade, det är många som tycker det är förskräckligt att man kan få böter för att cykla för fort. Sedan är det många som försvarar polisens agerande. Jag tycker det är helt rätt att personer som cyklar som galningar får böter. Jag kan själv trycka på en del när jag cyklar, om det inte finns andra i närheten. Finns det däremot personer att köra om eller något sådant, ser jag till att sakta in rejält. Lagtexten enligt Trafikförordningen (1998:1276) är som följer:
7 § Vid färd på väg skall fordon föras i det körfält som är längst till höger i färdriktningen och som är avsett för fordonet.
Cykel, moped och fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen eller som inte får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen skall föras så nära som möjligt den högra kanten av vägrenen eller av den bana som används.
Om körbanan är indelad i körfält som anvisats för olika vägvisningsmål genom körfältsvägvisare, får fordon föras i det körfält som är lämpligast med hänsyn till den fortsatta färden.
På en väg där den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i timmen eller lägre och körbanan har minst två körfält för trafik i samma riktning som anges med vägmarkering, får förare använda det körfält som är lämpligast med hänsyn till den fortsatta färden.
Och enligt första stycket i 7§ så gäller 50km per timme alla fordon, även cyklar på cykelväg. Ett inlägg som återkom i olika tappningar är följande:
Misskiss skrev: Men cyklar har ju inte ens hastighetsmätare, hur tänker polisen att cyklisten ska bedöma sin hastighet då?
Att cyklar saknar hastighetsmätare är ovidkommande i sammanhanget, det gör inte dig immun mot böter, lika lite som du skulle slippa böter om hastighetsmätaren i din bil visar för lite. Några av kommentarerna på Aftonbladet var extra speciella, här kommer ett exempel:
Jagtyckerså skrev: Man kan väl inte förvänta sig att cyklister ska hålla trafikreglerna (förstå eller tillämpa dem) om cyklisterna inte har körkort. Man kan inte ställa krav på cyklister när de inte har kunskap (dvs utbilkdade och har körkort) och ge dem böter. Märkligt kan jag tycka.
En person som inte förstår eller tillämpar trafikreglerna ska inte under några som helst omständigheter släppas ut själv på ett fordon, oavsett om det är en bil, moped eller cykel.

Aftonbladet publicerade senare under onsdagen en artikel om att det skulle vara större risk att cykla än att åka motorcykel. Nu håller väl den artikeln normal Aftonbladetstandard, så texten i den får tas med mer än en nypa salt.

Som cyklist tycker jag det är viktigt att jag och andra cyklister följer reglerna och visar hänsyn, endast då kan cyklandet få den respekt som den förtjänar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar