torsdag 20 april 2017

SD har ingen koll på arbetsmarknadsstatistik, förvånad?

Det går att ha massor av synpunkter på Magdalenas (och vilken annan finansministers) beskrivning av verkligheten i vårbudgeten. Men Sverigedemokraterna gör ett rejält självmål i dagens Svenska Dagbladet.

SD skriver följande
Dessutom väljer Magdalena Andersson att, i stället för arbetslöshet, prata om antalet sysselsatta. Finansministern menar bland annat att den svenska arbetsmarknaden är stark och hänvisar till just sysselsättningen, vilken hon beskriver som "hur stor andel av svenska befolkningen som har ett jobb" – något som är grovt missvisande, och sannolikt ett fullt medvetet drag.
Och ja, antalet sysselsatta är inte ett jättebra mått, man bör använda sysselsättningsgrad, dvs andelen av befolkningen som är sysselsatta. När jag läste det här stycket var det också vad jag trodde de syftade på tills de kom med följande bit.
 Som många redan känner till är begreppet ”sysselsatta” mycket brett, och inkluderar även bland annat personer som ingår i diverse arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Några exempel på dessa är nystartsjobb, instegsjobb eller andra projekt där staten på något sätt är inblandad via subventioner till arbetsgivaren. En stor del av dessa sysselsättningar är med andra ord inte att likställa med riktiga jobb. Ett tydligt definierat mått är däremot just arbetslöshet, där Sverige ligger på en föga imponerande 14:e plats inom EU.
Men stopp och belägg. Här är SD ute och cyklar rejält, eftersom sysselsättningen är en central del i formeln för att beräkna arbetslösheten. Om sysselsättningen "innehåller fel saker", så gör måttet på arbetslöshet det också.

I arbetsmarknadsstatistiken (SCBs Arbetskraftsundersökning) så delas Sveriges befolkning in i grupper beroende på arbetsmarknadsstatus. Första steget är att dela upp i arbetskraften och ej i arbetskraften. I arbetskraften ingår alla som har arbete (sysselsatta), samt alla som aktivt söker arbete (arbetslösa). I gruppen ej i arbetskraften ingår alla som ej aktivt söker arbete, tex sjukpensionärer, sjukskrivna utan arbete, ålderspensionärer, studerande och värnpliktiga.

Gruppen sysselsatta är i sin tur uppdelade som i arbete och frånvarande hela veckan. Frånvaron kan vara sjukdom och semester, men även frånvaro att skiftarbete gör att man har ledig vecka och liknande.

Såhär skriver SCB i sin dokumentation av statistikens framtagning gällande arbetsmarknadspolitiska program
- personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program räknas som sysselsatta. Det kan gälla t.ex. offentligt skyddat arbete, Samhall, start av näringsverksamhet eller anställning med lönebidrag eller anställningsstöd.
Samt
Med heltidsstuderande i AKU avses personer som går i reguljära utbildningar såsom grundskola, gymnasieskola och högskola, men också vissa arbetsmarknadspolitiska program vilka betraktas som utbildning  
 Markeringen med fet stil är ditsatt av mig.

Såhär långt kan tyckas att SD har rätt i sin kritik, att sysselsatta innehåller subventionerade jobb. Men då bör man också betänka hur arbetslösheten beräknas.

Antalet arbetslösa divideras med summan av antalet arbetslösa och antalet sysselsatta.

Arbetslösheten sjunker alltså när variabeln som SD kritiserar ökar. Hur kan då arbetslösheten vara så mycket bättre än sysselsättningen (då inte i antal, utan graden). Dessutom är debattartikeln undertecknad av Jimmy Åkesson och SDs ekonomiskpolitiske talesman Oscar Sjöstedt. Har man inte bättre koll på arbetsmarknadsstatistiken bör man kanske ta en lämpligare possition i partiet än ekonomiskpolitisk talesperson.

1 kommentar:

  1. SD tar som vanligt siffrorna direkt ur arselet när de skall "bevisa" sin politik.

    SvaraRadera