söndag 25 november 2012

Advent utan gud

Sveriges Television rapporterar att skolan får samlas i kyrkan vid advent, men utan att ha religiösa inslag. Anna Ekström från skolverket säger att det under tid då det är skolplikt inte får finnas inslag av religionsutövning. Till religionsutövning räknar hon upp trosbekännelse, predikan, bön och välsignelse. Detta låter i mina öron väldigt rimligt, då vidskepelse inte bör tas upp i denna form under skoltid. Visst bör religion beskrivas och diskuteras under skoltid, men då med verkligheten som utgångspunkt och inte sagoböckerna.

Ärkebiskop Anders Weiryd säger i en TV-intervju att "då kan vi ju inte ens berätta eller sjunga", och nej, det kan ni inte. Det är kanske just den beskrivningen som jag ser som problemet, "berätta". Om prästen säger att han ska "berätta sagan om jesus", istället för att "berätta om jesus" så skulle jag ha mindre problem med det.

Sedan är ju frågan varför skolavslutningar och liknande ska vara i kyrkan. En del säger att det är en vacker lokal. Jag anser att det är helt felaktigt. Att titta på en tokig snickare upphängd på ett avrättningsredskap är knappast vackert, snarare makabert. Och ett hus som är uppbyggt till en "gud" som sysslar med folkmord, böghat och kvinnoförtryck. Nej, det finns förmodligen mer passande lokaler på de flesta ställen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar