tisdag 27 november 2012

Det svenska samhället vilar på kristna värderingar, eller?

Det sägs ibland att det svenska samhället bygger på kristna värderingar. Ett av argumenten för detta som jag ofta får höra är att våra lagar och regler bygger på 10 guds bud. Nu är ju tio guds bud del av såväl islam som judendom, men låt oss bortse från det en stund. Jag börjar istället med att analysera hur mycket våra lagar bygger på dessa 10 regler. Jag använder mig nu av den senaste bibelöversättningen från 2000, och plockar bibelorden från 2:a moseboken kap 20.Siffran framför citaten är versnummer:
3) Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
I Sverige råder religionsfrihet. Det är inte olagligt för någon att tillbedja flera gudar om hen så önskar (annat än för kungafamiljen, men det är en annan historia).
4-6) Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud.
Inte traditionellt ett av budorden. Men här finns samma förbud mot avbildningar som de som gör att  muslimer ogillar avbildningar av profeten Mohammed. Så om man hårddrar det handlar detta avbildningsförbund i grunden om kristna värderingar. Inget i våra lagar påminner om detta stycke.
7) Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
 Finns inget i våra lagtexter om detta.
8-11) Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag.
Visst, det är många som är lediga på söndagar, men något straff för att arbeta på söndagen finns inte. Det är fullt tillåtet att arbeta med vad som helst (som är lagligt övriga dagar) även på söndagar. Det finns de som vill hålla affärerna stängda på söndagar, men det handlar inte om gud utan om att minska överkonsumtionen.
12) Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.
Idag är det väl snarast tvärtom, dvs du ska visa aktning för dina barn. Visst bör man ta hand om och visa aktning för sina föräldrar, men skulle det vara något kristet?
13) Du skall inte dräpa.
Wow! Ett budord som faktiskt återfinns i våra lagtexter. Men om någon tror att det inte var förbjudet att slå ihjäl folk hur som helst innan 10 guds bud är det väldigt naivt. Så, nej, det handlar inte om "kristna" värderingar utan går mycket längre tillbaka än så.
14) Du skall inte begå äktenskapsbrott.
Ytterligare ett budord som inte längre har någon motsvarighet i svensk lag.
15) Du skall inte stjäla.
Det andra budordet som finns i svensk lag, men återigen något som knappast budorden var först att införa.
16) Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
Det här tolkar jag som att det är förbjudet att förtala folk. Enligt Wikipedia säger Luthers lilla katekes följande om detta bibelord:
Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke beljuga, förråda, baktala eller illa berykta vår nästa, utan urskulda honom, tänka och tala väl om honom och tyda allt till det bästa.
Så, ja, förtal är förbjudet, vilket stämmer överrens med det åttonde budordet.
Det nionde och tionde budordet behandlar jag i ett svep, då de är en vers i bibeln.
17) Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.
 De här bibelorden tänkte jag att det lät som tankebrott, tills jag läste tolkningen ur Luthers katekes.
Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke listigt stå efter vår nästas arv eller hus eller under sken av lag och rätt tillägna oss det, utan äro honom behjälpliga, att han må behålla det som hör honom till.
Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke draga, locka eller tubba ifrån vår nästa hans hustru eller tjänstefolk, utan förmana och tillhålla dem att bliva kvar och troget göra vad deras plikt fordrar.
Så, att försöka manipulera någon till att skriva in dig i dess testamente är olagligt enligt det nionde budordet. Då tjänare inte riktigt är tillämpligt idag gäller det tionde budordet framför allt att det är förbjudet att  "sno" någon annans hustru. Något som inte är olagligt i Sverige, så länge det inte är fråga om människorov, men det är ju inte det den här texten handlar om.

Så, tre av tio budord har motsvarigheter i svensk lagtext, varav minst två härrör från äldre tid än budorden. Budorden är dessutom inte specifikt kristna, utan ingår även i judendom och islam. Att utgå från budorden för att säga att vårt svenska samhälle bygger på kristna värderingar saknar grund.

Nu har det här blogginlägget blivit så långt att jag kapar här, jag får försöka komma med en fortsättning gällande om svenska samhället och kristna värderingar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar