fredag 11 mars 2011

Hur jag upptäckte att jag är skeptiker

Jag har nyligen upptäckt att det finns en ny etikett att "hänga runt min hals", nämligen skeptiker. Att jag hittat epitetet kan jag täcka illusionisten John Houdi för, då det var genom en mailinglista vi båda är med i jag fick tipset om skeptikerpodden.

Jag har genom åren haft några tillsätt jag gillat extra mycket, och ett av dessa är "det bästa jag vet är att få mina fördomar krossade". Efter att ha lyssnat på skeptikerpodden har jag kommit fram till att denna syn på världen är en bra grund för att kalla sig skeptiker, eller mer precis vetenskaplig skeptiker. När jag förklarade för min fru vad det betyder så bara nickade hon och så, det låter som du.

I en mailinglista jag är med i har en hel del som inte är vetenskapligt bevisat diskuterats, däribland vissa juicer och reinkarnation. Jag har själv bara observerat diskussionerna, men tänker här ge en liten redogörelse för hur jag ser på reinkarnation, som exempel på varför jag anser mig vara skeptiker.

Att bevisa existens av ett fenomen är relativt rättframt, men att bevisa att något inte existerar är allt som oftast en omöjlighet. Tex är det lätt att visa på förekomsten av ett grundämne i luften, det räcker att testa tills du hittar ämnet, och kan visa att du inte förorenat provet. Men för att visa att ett ämne inte alls finns i luften krävs att du testar en väldigt stor del av atmosfären.

Ett av problemen med att testa reinkarnation är att utforma ett test som kan kontrollera om en person är reinkarnerad eller inte. Och även om det kunde göras, så räcker det inte med några fåtal negativa test för att motbevisa reinkarnation, även om det finns kan det vara mycket ovanligt. Det finns personer sim tror på reinkarnation, och de som avvisar det som rena sagor. Min egen ståndpunkt i ämnet är att svårtestade fenomen ofta, men inte alltid, är svårtestade för att de inte finns. Det finns idag inte några indikationer på att någon allmän reinkarnation skulle äga rum. Specifika personers reinkarnationer är svårare att säga något om, men det ter sig åtminstone mycket osannolikt. Därför är min hållning att reinkarnation finns troligtvis inte, men jag är öppen för en förändrad syn om något framkommer som på ett vetenskapligt sätt motsäger min ståndpunkt. Jag har inte sett något sånt ännu dock...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar