onsdag 16 mars 2011

Ondska och godhet, moral helt enkelt

Jag skrev i ett tidigare blogginlägg att moral inte har med religion att göra. Det är ju inte helt korrekt uttryckt, det är klart att religion har med moral att göra, på gott och ont. Bättre uttryckt är kanske att god moral inte hänger ihop med religion, god moral utveckla allt eftersom samhället utvecklas, medan religionens moral utvecklas långsamt, om alls, och därför blir problematisk att tillämpa i dagens samhälle. Att samkönade förhållanden är förkastligt, att kvinnor ska ha mindre lön än män och att det är rätt att aga sina barn är exempel på vad bibeln säger i moralfrågor. Och om bibeln har rätt i vissa moralfrågor och inte i andra, vem avgör vad som är rätt och vad som inte är rätt? Och om bibeln har fel i ett antal frågor gällande moral, är det då inte så att moralen är mycket större än religionen och att det finns bättre källor till vad som är god moral? Detta resonemang är naturligtvis applicerbart även på övriga religioner.

En av mina absoluta favoritförfattare alla kategorier är JRR Tolkien, och just nu lyssnar jag på nyöversättningen på Hobbiten (tidigare Bilbo, en hobbits äventyr). Vad har han med ett blogginlägg om moral att göra tänker ni säkert. Det, i min mening, geniala i Tolkiens verk är den i det närmaste absoluta avsaknaden av svarta/vita karaktärer i moralisk mening. Ingen karaktär är absolut helt igenom god, och ingen av karaktärerna i trilogin är heller helt igenom ond, inte ens Sauron. Det är detta som ger historien en sorts trovärdighet, ur ett moralperspektiv, då även den värld vi lever i är fylld av moraliska gråskalor.

De flesta människor jag pratat med har någon form av uppfattning om moral. Men vad som är det moraliskt korrekta att göra kan variera rätt mycket mellan olika individer. En individs uppfattning om moralen bestäms, som jag förstår det, till stor del av kulturella värderingar och personliga erfarenheter. Religion är, på gott och ont, en stor del av de kulturella värderingar en människa uppfostras med. De nya böcker, filmer, konstverk och andra kulturyttringar vi ser runt omkring oss är alla med och påverkar moralens utveckling. Och allt eftersom samhället utvecklas så måste moralen hänga med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar