tisdag 29 mars 2011

Privatkopieringsavgift på hårddiskar är kontraproduktivt

Copyswede anser att hårddiskar och USB-minnen bör omfattas av privatkopieringsersättningen. Det förslag som ligger är enligt IDG ett påslag på 160 kronor för en extern hårddisk, och 1 kr per GB på USB-minnen. En extern hårddisk på 500 GB kan du idag köpa för 600 kr. Det skulle innebära ett prispåslag på mer än 25 procent! En USBsticka på 32 GB kostar från 300 kr, och en avgift på 64 kr skulle då bli ett påslag på strax över 20 procent.

Jag som fotar en del behöver också utrymme att lagra foton på. Personer som sysslar med fotografering, film och musik på sina datorer, och därmed skapar kultur ska alltså få ökade avgifter på sitt kulturskapande?! Kultur kommer inte enbart från de personer som har kulturskapande som yrke, utan även från personer som har det som hobby. Att fördyra denna typ av hobby är inte bara olyckligt utan kontraproduktivt om målet är att få ett brett kulturutbud, men copyswede verkar bry sig föga om kulturutbudet, de vill bara öka intäkterna för de organisationer som de företräder. På Namninsamling.se finns en namninsamling mot denna avgift.

Att de dessutom vill avgiftsbelägga mobiltelefoner är ju ytterligare ett bevis på att de missar målet.

1 kommentar: