onsdag 2 mars 2011

Kreationister i TV

Den hyllade matte- och NO-läraren Stavros Louca från TV-programmet Klass 9A har i skeptikervärlden blivit kritiserad för sitt kreationistiska synsätt, bland annat på newsmill och i bloggen I'm so evil. Dessutom kom igår kväll ett nytt avsnitt av skeptikerpodden där ämnet togs upp. Jag får väl erkänna att jag inte sett programmet själv, och att jag inte kritiserar Stavros för något som pedagog eller för hans tro som sådan.

Det var i Sydsvenskan den 27:e februari iår som han fick frågan "Vilken är vår tids största bluff?", varpå han ska ha svarat
– Jag skulle vilja säga att det är evolutionsteorin, det finns alldeles för många lakuner i den för att jag skall kunna övertygas om att människan kommer från aporna. Jag tror på skapelsen. Men det betyder inte att jag är kreationist och tror att världen skapades för några tusen år sedan.
På Twitter uppmärksammades också att han redan 2005 i en intervju i SvD kom med följande citat
Läser: Bibeln. Oftast några sidor varje kväll. För mig som naturvetare är det ologiskt att inte tro på en skapare. Universum är fyllt av lagar, då måste det finnas en lagstiftare.
Jag hoppas innerligt att han i vilket fall inte försöker sprida dessa villfarelser på sina NO-timmar. Evolutionsteorin är en väl underbyggd vetenskaplig teori, och i dagsläget mig veterligen den enda teori om hur livet utvecklats på jorden som är vetenskapligt underbyggd. Jag är själv samhällsvetare, och tänker inte göra anspråk på att jag har någon djupare kunskap i varken naturvetenskapliga ämnen eller religiösa spörsmål. Men jag har i vilket fall en vetenskapsbaserad utbildning i botten, och är varm anhängare av att vetenskapligt bevisa (så långt möjligt) saker innan de anses som "sanna".

När jag läste svaren på newsmill-inlägget jag länkat ovan kommer vanföreställningar skapelseteorin fram som tex "Jag vet inget om biologi men man kan inte säga att fågeln utvecklat vingar steg för steg eftersom de måste vara färdiga för att den ska kunna flyga." och att människan härstammar från aporna. Det första påståendet är rätt vanligt bland kreationister, men det har, liksom ögats utveckling till hur det ser ut hos människor och djur idag, visats i vetenskapen att det finns mellanstadier. Det andra påståendet är befängt, eftersom evolutionsteorin inte påstår att vi härstammar från aporna, utan att vi har samma förfäder som dagens apor.

Ett annat klassiskt argument mot evolutionsteorin brukar vara "det är ju bara en teori, den är inte vetenskap". Men, även gravitationslagen är i vetenskaplig bemärkelse bara en teori. Att säga att det finns luckor i evolutionsteorin och därför är den inte giltig är ett annat underligt argument. Ett vetenskapligt område behöver inte (och kan heller inte) vara 100% bevisat för att det ska vara den rimligast möjliga förklaringen. I dagsläget finns inga rimliga konkurrerande teorier till evolutionsteorin, och det finns oerhört starka belägg för att evolutionsteorin ska stämma.

Jag tänker inte säga "gud finns inte" eller "jorden är inte skapad av en övernaturlig kraft" eller något annat säkert påstående. Det kan mycket väl vara så att vårt universum är en snorkråka från en stor jätte, eller något annat som i dagsläget känns lika befängt (ur vetenskalig synvinkel). Men så länge det inte finns några belägg för en alternativ teori så kommer vetenskapen att stå fast vid evolutionsteorin som den mest rimliga, och då skolan ska basera sig på vetenskap, och inte religion, så bör också de som undervisar inom ett område vara någorlunda kunnig inom vetenskapen på detta område. Det är väl där jag har problem med Stavros som NO-lärare, han låter personliga åsikter överskugga den vetenskapliga verkligheten i ett ämne där han undervisar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar